Opholdssted mellem by og land

Det er svært at sige, hvad den bedste placering for et opholdssted er. For nogle vil det være at ligge langt ude på landet. Langt fra alting. Det gør det sværere for beboerne at stikke af. Det kan derfor være en fordel hvis man har med den type beboere at gøre. Andre opholdssteder vælger en placering inde i byen. Det kan være, at deres beboere også skal have mulighed for at passe deres liv ved siden af. På aflastningsstedet Fonden udsigten har de valgt en løsning, der er midt i mellem. En løsning, der ligger mellem land og by.

Aflastningsstedet ligger i et villakvarter i en mellemstor by. Fonden udsigten tager sig af både børn og unge med blandt andet autisme og adhd. At bo i byen er derfor godt for børnene. Når de selv skal tage bussen, bliver de mere selvstændige. De finder ud af, at der er mange ting, de kan. Det samme gælder, når de går på biblioteket og i svømmehallen. Det er også gode udflugtsmål for en gruppe beboere på opholdsstedet. Det er nemt at gå over i svømmehallen, når det ligger i nærheden. Det giver noget adspredelse.

Autism_Awareness_Ribbon

Opholdssted med udearealer

Når et opholdssted ligger i byen, er det vigtigt, at det har ordentlige udearealer. På Fonden udsigten har de prioriteret gode udearealer. Det giver børnene og de unge mulighed for at komme ud. Der er for eksempel en asfalteret bane til boldspil. Det kan for eksempel være basketball. Det er godt for de unge at få rørt sig. Motion er med til at udløse en masse stoffer i hjerne, der er positive, lige meget hvad man fejler. Der er også en mooncar bane, hvor både piger og drenge kan tonse rundt. Se her for mere info.

Bålplads og spisehjørnet på bosted

Det er rart at have mulighed for at spise sammen uden for. Det kan man i Fonden udsigtens spisehjørne. Her kan alle beboere og personale sidde og hygge. Det giver et godt sammenhold at spise samen. Det kan også være et hyggeligt sted at sidde med sin familie, når de kommer på besøg. Aflastningsstedet har også en bålplads. Det giver gode muligheder for at bage snobrød og synge sange og lejrbålet. Det er en rar beskæftigelse, der ikke kræver så meget af en. Det kan være rart i en verden, hvor man har svært ved at begå sig. Så kan man finde noget ro.